Trang thông tin tư vấn Hướng nghiệp Việt
Lê phi phụng

Tiến trình hỗ trợ:

Hướng nghiệp Việt đã tiếp nhận và tiến hành các bước đồng hành

Thông tin đăng ký

Ở tại tỉnh: Bình Phước

Cần tư vấn hỗ trợ về : Học bổ túc tại Bình Phước - Đã học Học xong Lớp 5 - Quận huyện có thể đi học: Huyện bù đăng.đakia - Bình Phước
Thông tin chia sẻ
Do hoàn cảnh khó khăn em nghỉ học bây giờ em muốn đi học lại .cho tương lai sau này.em cảm ơn ạ

Ngày tiếp nhận
31 January 20242024-01-31 12:09:28