Trang thông tin tư vấn Hướng nghiệp Việt
Nguyễn Hoàng Hảo

Tiến trình hỗ trợ:

Hướng nghiệp Việt đã tiếp nhận và tiến hành các bước đồng hành

Thông tin đăng ký

Ở tại tỉnh: Cần Thơ

Cần tư vấn hỗ trợ về : Học bổ túc tại Cần Thơ - Đã học Học xong Lớp 6 - Quận huyện có thể đi học: Cái răng - Cần Thơ

Ngày tiếp nhận
01 February 20242024-02-01 03:31:14