Trang thông tin tư vấn Hướng nghiệp Việt
Trương Thị Thanh Thảo

Tiến trình hỗ trợ:

Hướng nghiệp Việt đã tiếp nhận và tiến hành các bước đồng hành

Thông tin đăng ký

Ở tại tỉnh: Cần Thơ

Cần tư vấn hỗ trợ về : Học bổ túc tại Cần Thơ - Đã học Chưa hết lớp 5 - Quận huyện có thể đi học: Cái răng - Cần Thơ
Thông tin chia sẻ
Hồi đó nhà khó khăn nên nghỉ sớm giờ em muốn đi học lại được không ạ

Ngày tiếp nhận
01 February 20242024-02-01 06:17:11