Trang thông tin tư vấn Hướng nghiệp Việt
Nguyễn Quốc Thể

Tiến trình hỗ trợ:

Hướng nghiệp Việt đã tiếp nhận và tiến hành các bước đồng hành

Thông tin đăng ký

Ở tại tỉnh: Kiên Giang

Cần tư vấn hỗ trợ về : Học bổ túc tại Kiên Giang - Đã học Học xong Lớp 10 - Quận huyện có thể đi học: An Biên - Kiên Giang
Thông tin chia sẻ
Do đang đi làm việc muốn học lại bỏ túc cấp 3 để nâng cao năng lực mong nhận được sự giúp đỡ của thầy cô

Ngày tiếp nhận
02 February 20242024-02-02 05:32:52