Trang thông tin tư vấn Hướng nghiệp Việt
Trương Văn Dỏng

Tiến trình hỗ trợ:

Hướng nghiệp Việt đã tiếp nhận và tiến hành các bước đồng hành

Thông tin đăng ký

Ở tại tỉnh: Thanh Hóa

Cần tư vấn hỗ trợ về : Học bổ túc tại Thanh Hóa - Đã học Học xong Lớp 9 - Quận huyện có thể đi học: Thành phố Thanh Hóa - Thanh Hóa
Thông tin chia sẻ
Em rất muốn học nhưng vì cuộc sống khó khăn nên dừng lại sau khi tốt nghiệp cấp 2.

Ngày tiếp nhận
02 February 20242024-02-02 13:15:20