Trang thông tin tư vấn Hướng nghiệp Việt
Lê Thị Cẩm Nhung

Tiến trình hỗ trợ:

Hướng nghiệp Việt đã tiếp nhận và tiến hành các bước đồng hành

Thông tin đăng ký

Ở tại tỉnh: Bình Dương

Cần tư vấn hỗ trợ về : Học bổ túc tại Bình Dương - Đã học Học xong Lớp 11 - Quận huyện có thể đi học: Bình Dương - Bình Dương
Thông tin chia sẻ
E đã học xong 11 hệ bổ túc. Nhưng nghỉ giữa chừng bây giờ muốn học tiếp thì phải như thế nào ạ. Hồ sơ đã lâu r k biết có đi tìm lại để học tiếp được k ạ

Ngày tiếp nhận
03 February 20242024-02-03 03:09:47