Trang thông tin tư vấn Hướng nghiệp Việt
Cao thi thảo

Tiến trình hỗ trợ:

Hướng nghiệp Việt đã tiếp nhận và tiến hành các bước đồng hành

Thông tin đăng ký

Ở tại tỉnh: TP. Hồ Chí Minh

Cần tư vấn hỗ trợ về : Học bổ túc tại TP. Hồ Chí Minh - Đã học Học xong Lớp 11 - Quận huyện có thể đi học: Quân bình tân - TP. Hồ Chí Minh
Thông tin chia sẻ
Do hoàn cảnh khó khăn không hoc tiếp được

Ngày tiếp nhận
03 February 20242024-02-03 06:55:30