Trang thông tin tư vấn Hướng nghiệp Việt
Nguyễn vân tấn

Tiến trình hỗ trợ:

Hướng nghiệp Việt đã tiếp nhận và tiến hành các bước đồng hành

Thông tin đăng ký

Ở tại tỉnh: Cà Mau

Cần tư vấn hỗ trợ về : Học bổ túc tại Cà Mau - Đã học Học xong Lớp 8 - Quận huyện có thể đi học: Huyện trần vân thời - Cà Mau
Thông tin chia sẻ
Nhà ngèo nên nghỉ hoc sớm

Ngày tiếp nhận
04 February 20242024-02-04 09:39:45