Trang thông tin tư vấn Hướng nghiệp Việt
Phan Nguyễn Khánh Hà

Thầy/cô/Tình nguyện viên - được cử đồng hành cùng bạn:

Tiến trình hỗ trợ:

Hướng nghiệp Việt đã tiếp nhận và tiến hành các bước đồng hành

Thông tin đăng ký

Ở tại tỉnh: Bình Thuận

Cần tư vấn hỗ trợ về : Học bổ túc tại Bình Thuận - Đã học Học xong Lớp 11 - Quận huyện có thể đi học: Thị Xã Lagi - Bình Thuận

Ngày tiếp nhận
04 February 20242024-02-04 10:20:54