Trang thông tin tư vấn Hướng nghiệp Việt
Phạm Văn Chương

Tiến trình hỗ trợ:

Hướng nghiệp Việt đã tiếp nhận và tiến hành các bước đồng hành

Thông tin đăng ký

Ở tại tỉnh: Vĩnh Phúc

Cần tư vấn hỗ trợ về : Học bổ túc tại Vĩnh Phúc - Đã học Học xong Lớp 8 - Quận huyện có thể đi học: Thanh Xuân, Hà Nội - Vĩnh Phúc
Thông tin chia sẻ
Mình thi xong khoá học lớp 7 nhưng chưa có xác nhận hoàn thành xong lớp 7 ạ

Ngày tiếp nhận
04 February 20242024-02-04 18:08:29