Trang thông tin tư vấn Hướng nghiệp Việt
Nguyễn thị mơ

Tiến trình hỗ trợ:

Hướng nghiệp Việt đã tiếp nhận và tiến hành các bước đồng hành

Thông tin đăng ký

Ở tại tỉnh: Vĩnh Phúc

Cần tư vấn hỗ trợ về : Học bổ túc tại Vĩnh Phúc - Đã học Học xong Lớp 8 - Quận huyện có thể đi học: Huyện vĩnh tường - Vĩnh Phúc
Thông tin chia sẻ
Em muốn học lấy bằng cấp 2, hiện tại em mới sinh bé được 6 tháng, nhưng gia đình muốn em đi học lấy bằng cấp để có công việc

Ngày tiếp nhận
05 February 20242024-02-05 14:05:06