Trang thông tin tư vấn Hướng nghiệp Việt
Hồ thị kim phượng

Tiến trình hỗ trợ:

Hướng nghiệp Việt đã tiếp nhận và tiến hành các bước đồng hành

Thông tin đăng ký

Ở tại tỉnh: TP. Hồ Chí Minh

Cần tư vấn hỗ trợ về : Học bổ túc tại TP. Hồ Chí Minh - Đã học Học xong Lớp 8 - Quận huyện có thể đi học: Bình tân - TP. Hồ Chí Minh
Thông tin chia sẻ
Do không tiền học và gđ khó khăn

Ngày tiếp nhận
06 February 20242024-02-06 01:03:24