Trang thông tin tư vấn Hướng nghiệp Việt
Nguyễn trần kì duyên

Tiến trình hỗ trợ:

Hướng nghiệp Việt đã tiếp nhận và tiến hành các bước đồng hành

Thông tin đăng ký

Ở tại tỉnh: Bình Định

Cần tư vấn hỗ trợ về : Học bổ túc tại Bình Định - Đã học Học xong Lớp 7 - Quận huyện có thể đi học: Thành phố Quy Nhơn, huyện Tây Sơn - Bình Định

Ngày tiếp nhận
06 February 20242024-02-06 02:55:44