Trang thông tin tư vấn Hướng nghiệp Việt
Ngô Hoàng Xuân Hậu

Tiến trình hỗ trợ:

Hướng nghiệp Việt đã tiếp nhận và tiến hành các bước đồng hành

Thông tin đăng ký

Ở tại tỉnh: Long An

Cần tư vấn hỗ trợ về : Học bổ túc tại Long An - Đã học Học xong Lớp 8 - Quận huyện có thể đi học: Đức Hòa - Long An
Thông tin chia sẻ
Vì 1 số vấn đề trong gia đình nên buộc phải nghỉ khi học giữa lớp 8, đi học trễ 2 năm hiện 17 tuổi

Ngày tiếp nhận
07 February 20242024-02-07 00:44:50