Trang thông tin tư vấn Hướng nghiệp Việt
Trần Thị Hải Yến

Thầy/cô/Tình nguyện viên - được cử đồng hành cùng bạn:

Tiến trình hỗ trợ:

Hướng nghiệp Việt đã tiếp nhận và tiến hành các bước đồng hành

Thông tin đăng ký

Ở tại tỉnh: Đồng Nai

Cần tư vấn hỗ trợ về : Học bổ túc tại Đồng Nai - Đã học Học xong Lớp 10 - Quận huyện có thể đi học: Long Thành - Đồng Nai
Thông tin chia sẻ
Có chuyện riêng gia đình nên phải trì hoãn việc học

Ngày tiếp nhận
07 February 20242024-02-07 09:43:01