Trang thông tin tư vấn Hướng nghiệp Việt
Điểu Văn Kim

Tiến trình hỗ trợ:

Hướng nghiệp Việt đã tiếp nhận và tiến hành các bước đồng hành

Thông tin đăng ký

Ở tại tỉnh: Bình Phước

Cần tư vấn hỗ trợ về : Học bổ túc tại Bình Phước - Đã học Học xong Lớp 6 - Quận huyện có thể đi học: Huyện bù Đăng - Bình Phước
Thông tin chia sẻ
Khó khăn về tài chính và khoảng cách trường học quá xa

Ngày tiếp nhận
07 February 20242024-02-07 14:42:37