Trang thông tin tư vấn Hướng nghiệp Việt
Nguyễn phước hậu

Thầy/cô/Tình nguyện viên - được cử đồng hành cùng bạn:

Tiến trình hỗ trợ:

Hướng nghiệp Việt đã tiếp nhận và tiến hành các bước đồng hành

Thông tin đăng ký

Ở tại tỉnh: Bình Dương

Cần tư vấn hỗ trợ về : Học bổ túc tại Bình Dương - Đã học Học xong Lớp 8 - Quận huyện có thể đi học: Bình Dương - Bình Dương
Thông tin chia sẻ
Hồi năm 2019 em học lớp 9 học kì 2 thi tốt nghiệp rớt do hoàn cảnh nên em đã bỏ học nhưng bây giờ em muốn học nghề thì yêu cầu tối thiểu bằng thcs nên e rất muốn có bằng ạ

Ngày tiếp nhận
07 February 20242024-02-07 16:36:08