Trang thông tin tư vấn Hướng nghiệp Việt
Nguyễn Thị Hoài Phương

Tiến trình hỗ trợ:

Hướng nghiệp Việt đã tiếp nhận và tiến hành các bước đồng hành

Thông tin đăng ký

Ở tại tỉnh: Tây Ninh

Cần tư vấn hỗ trợ về : Học bổ túc tại Tây Ninh - Đã học Học xong Lớp 9 - Quận huyện có thể đi học: Trảng Bàng - Tây Ninh
Thông tin chia sẻ
Mình đang lớp 9 thì ham đi làm mà bỏ học giữa chừng. Nhờ thầy chủ nhiệm và bạn bè động viên mà quay lại lớp để thi cuối cấp mới tốt nghiệp cấp hai loại trung bình. Sau mười mấy năm đi làm thì mình có cơ hội nào để học tiếp và có công việc tốt hơn không.

Ngày tiếp nhận
08 February 20242024-02-08 05:35:54