Trang thông tin tư vấn Hướng nghiệp Việt
Nguyễn Thị Mỹ

Tiến trình hỗ trợ:

Hướng nghiệp Việt đã tiếp nhận và tiến hành các bước đồng hành

Thông tin đăng ký

Ở tại tỉnh: An Giang

Cần tư vấn hỗ trợ về : Học bổ túc tại An Giang - Đã học Học xong Lớp 6 - Quận huyện có thể đi học: Thành phố long xuyên - An Giang
Thông tin chia sẻ
Xin hãy Giúp em tìm được cơ hội học tiếp, em xin cảm ơn ạ

Ngày tiếp nhận
08 February 20242024-02-08 13:25:23