Trang thông tin tư vấn Hướng nghiệp Việt
Phòng kim long

Thầy/cô/Tình nguyện viên - được cử đồng hành cùng bạn:

Tiến trình hỗ trợ:

Hướng nghiệp Việt đã tiếp nhận và tiến hành các bước đồng hành

Thông tin đăng ký

Ở tại tỉnh: Bình Dương

Cần tư vấn hỗ trợ về : Học bổ túc tại Bình Dương - Đã học Học xong Lớp 5 - Quận huyện có thể đi học: Tp Tân Uyên - Bình Dương
Thông tin chia sẻ
Do ba mẹ bận k có thời gian đưa đón em đến trường , nên em nghỉ học , giờ ba mẹ đã thu xếp được thời gian và mong muốn cho em xin học lại

Ngày tiếp nhận
10 February 20242024-02-10 11:03:32