Trang thông tin tư vấn Hướng nghiệp Việt
Mạc Vĩ Lực

Tiến trình hỗ trợ:

Hướng nghiệp Việt đã tiếp nhận và tiến hành các bước đồng hành

Thông tin đăng ký

Ở tại tỉnh: TP. Hồ Chí Minh

Cần tư vấn hỗ trợ về : Học bổ túc tại TP. Hồ Chí Minh - Đã học Học xong Lớp 8 - Quận huyện có thể đi học: Phường Đakao - TP. Hồ Chí Minh
Thông tin chia sẻ
Quận 1

Ngày tiếp nhận
11 February 20242024-02-11 10:29:16