Trang thông tin tư vấn Hướng nghiệp Việt
trịnh thị diệu ngoan

Tiến trình hỗ trợ:

Hướng nghiệp Việt đã tiếp nhận và tiến hành các bước đồng hành

Thông tin đăng ký

Ở tại tỉnh: Hà Nội

Cần tư vấn hỗ trợ về : Học bổ túc tại Hà Nội - Đã học Học xong Lớp 7 - Quận huyện có thể đi học: quận hai bà trưng - Hà Nội

Ngày tiếp nhận
12 February 20242024-02-12 22:51:22