Trang thông tin tư vấn Hướng nghiệp Việt
Đinh quốc tuấn

Tiến trình hỗ trợ:

Hướng nghiệp Việt đã tiếp nhận và tiến hành các bước đồng hành

Thông tin đăng ký

Ở tại tỉnh: Đắk Lắk

Cần tư vấn hỗ trợ về : Học bổ túc tại Đắk Lắk - Đã học Học xong Lớp 7 - Quận huyện có thể đi học: Buôn Đôn - Đắk Lắk
Thông tin chia sẻ
Cháu học lở dở lớp 8 thì bỏ học

Ngày tiếp nhận
12 February 20242024-02-12 23:41:08