Trang thông tin tư vấn Hướng nghiệp Việt
Thạch Thái Hồng

Tiến trình hỗ trợ:

Hướng nghiệp Việt đã tiếp nhận và tiến hành các bước đồng hành

Thông tin đăng ký

Ở tại tỉnh: Trà Vinh

Cần tư vấn hỗ trợ về : Học bổ túc tại Trà Vinh - Đã học Học xong Lớp 5 - Quận huyện có thể đi học: Huyện Trà Cú - Trà Vinh
Thông tin chia sẻ
năm giữa kỳ lớp 6 chân em bị sưng không rõ nguyên nhân đi lại rất khó, khi ngồi lâu thì lại nhứt và đau trường xa và do không ai đưa đón nên em buộc dừng việc học của mình

Ngày tiếp nhận
13 February 20242024-02-14 05:04:06