Trang thông tin tư vấn Hướng nghiệp Việt
Ngô Trường Nguyện

Tiến trình hỗ trợ:

Hướng nghiệp Việt đã tiếp nhận và tiến hành các bước đồng hành

Thông tin đăng ký

Ở tại tỉnh: TP. Hồ Chí Minh

Cần tư vấn hỗ trợ về : Học bổ túc tại TP. Hồ Chí Minh - Đã học Học xong Lớp 10 - Quận huyện có thể đi học: dạ Bình Tân hoặc Tân Phú - TP. Hồ Chí Minh
Thông tin chia sẻ
Hiện em tự trang trải cuộc sống , nên không biết có vừa đi học vừa đi làm được không ạ ? Và không biết ở hai quận này có trường nào không ạ

Ngày tiếp nhận
14 February 20242024-02-14 15:11:12