Trang thông tin tư vấn Hướng nghiệp Việt
Vo văn thuan phát

Tiến trình hỗ trợ:

Hướng nghiệp Việt đã tiếp nhận và tiến hành các bước đồng hành

Thông tin đăng ký

Ở tại tỉnh: TP. Hồ Chí Minh

Cần tư vấn hỗ trợ về : Học bổ túc tại TP. Hồ Chí Minh - Đã học Học xong Lớp 9 - Quận huyện có thể đi học: Tân bình hoặc bình tân - TP. Hồ Chí Minh
Thông tin chia sẻ
E dang muốn học công nghệ oto mà mún lên trung cáp công nghệ oto. Mong nhà trường giúp đỡ

Ngày tiếp nhận
15 February 20242024-02-15 08:42:24