Trang thông tin tư vấn Hướng nghiệp Việt
Nguyễn Thị Giang

Tiến trình hỗ trợ:

Hướng nghiệp Việt đã tiếp nhận và tiến hành các bước đồng hành

Thông tin đăng ký

Ở tại tỉnh: Nghệ An

Cần tư vấn hỗ trợ về : Học bổ túc tại Nghệ An - Đã học Học xong Lớp 8 - Quận huyện có thể đi học: Vinh Nghệ An - Nghệ An

Ngày tiếp nhận
15 February 20242024-02-15 09:10:02