Trang thông tin tư vấn Hướng nghiệp Việt
Phạm Thị Huệ

Tiến trình hỗ trợ:

Hướng nghiệp Việt đã tiếp nhận và tiến hành các bước đồng hành

Thông tin đăng ký

Ở tại tỉnh: Bình Dương

Cần tư vấn hỗ trợ về : Học bổ túc tại Bình Dương - Đã học Học xong Lớp 10 - Quận huyện có thể đi học: Thủ dầu một - Bình Dương
Thông tin chia sẻ
Vì nhà khó khăn nên vừa học xong có bằng tốt nghiệp lớp 9 nên phải nghỉ học đi làm giờ muốn có bằng 12 ạ.năm nay tôi đã 33 tuổi

Ngày tiếp nhận
15 February 20242024-02-15 11:20:26