Trang thông tin tư vấn Hướng nghiệp Việt
Phan Văn Hiển

Tiến trình hỗ trợ:

Hướng nghiệp Việt đã tiếp nhận và tiến hành các bước đồng hành

Thông tin đăng ký

Ở tại tỉnh: TP. Hồ Chí Minh

Cần tư vấn hỗ trợ về : Học bổ túc tại TP. Hồ Chí Minh - Đã học Học xong Lớp 9 - Quận huyện có thể đi học: 3 - TP. Hồ Chí Minh
Thông tin chia sẻ
Dạ con chào thầy cô vì đã lỡ dỡ gian việc học mong thầy cô tư vấn - học viên nghèo tphcm

Ngày tiếp nhận
15 February 20242024-02-15 12:42:29