Trang thông tin tư vấn Hướng nghiệp Việt
Nguyễn Trần Hải Vy

Tiến trình hỗ trợ:

Hướng nghiệp Việt đã tiếp nhận và tiến hành các bước đồng hành

Thông tin đăng ký

Ở tại tỉnh: TP. Hồ Chí Minh

Cần tư vấn hỗ trợ về : Học bổ túc tại TP. Hồ Chí Minh - Đã học Học xong Lớp 10 - Quận huyện có thể đi học: Quận 11 - TP. Hồ Chí Minh
Thông tin chia sẻ
Do gia đình khó khăn bây giờ ổn định em muôn đi học để có them kiến thức và bằng cấp thuận tiện cho công việc sau này

Ngày tiếp nhận
15 February 20242024-02-15 15:50:05