Trang thông tin tư vấn Hướng nghiệp Việt
Nguyễn Biện Thanh Trúc

Tiến trình hỗ trợ:

Hướng nghiệp Việt đã tiếp nhận và tiến hành các bước đồng hành

Thông tin đăng ký

Ở tại tỉnh: Bà Rịa - Vũng Tàu

Cần tư vấn hỗ trợ về : Học bổ túc tại Bà Rịa - Vũng Tàu - Đã học Chưa hết lớp 5 - Quận huyện có thể đi học: Phường 8 - Bà Rịa - Vũng Tàu
Thông tin chia sẻ
em học hết lớp 2 vì hoàn cảnh gia đình buột phải nghỉ ngang tính tới nay em cũng đã lớn nhưng những kiến thức em vẫn chưa nắm rõ phần nào, em chỉ mong có thể xin được đi học, giờ có thể đã muộn nhưng em vẫn sẽ cố gắng học

Ngày tiếp nhận
15 February 20242024-02-15 19:01:52