Trang thông tin tư vấn Hướng nghiệp Việt
Phạm văn trung

Tiến trình hỗ trợ:

Yêu cầu nhờ hỗ trợ đã được gửi đến Hướng nghiệp Việt.

Thông tin đăng ký

Ở tại tỉnh: Quảng Nam

Cần tư vấn hỗ trợ về : Học bổ túc tại Quảng Nam - Đã học Học xong Lớp 10 - Quận huyện có thể đi học: Hội an - Quảng Nam

Ngày tiếp nhận
23 February 20242024-02-23 05:34:28