Trang thông tin tư vấn Hướng nghiệp Việt
Trần Thị Huỳnh Như

Tiến trình hỗ trợ:

Yêu cầu nhờ hỗ trợ đã được gửi đến Hướng nghiệp Việt.

Thông tin đăng ký

Ở tại tỉnh: TP. Hồ Chí Minh

Cần tư vấn hỗ trợ về : Học bổ túc tại TP. Hồ Chí Minh - Đã học Học xong Lớp 8 - Quận huyện có thể đi học: Tphcm - TP. Hồ Chí Minh

Ngày tiếp nhận
23 February 20242024-02-23 08:46:16