Trang thông tin tư vấn Hướng nghiệp Việt
TRẦN THỊ PHƯƠNG PHƯƠNG

Tiến trình hỗ trợ:

Yêu cầu nhờ hỗ trợ đã được gửi đến Hướng nghiệp Việt.

Thông tin đăng ký

Ở tại tỉnh: Hà Nam

Cần tư vấn hỗ trợ về : Học bổ túc tại Hà Nam - Đã học Học xong Lớp 7 - Quận huyện có thể đi học: THÀNH PHỐ PHỦ LÝ - Hà Nam
Thông tin chia sẻ
BỜI VÌ GIA ĐÌNH CÓ CHUYỆN NÊN KHÔNG THỂ TIẾP TỤC ĐI HỌC

Ngày tiếp nhận
23 February 20242024-02-23 09:34:35