Trang thông tin tư vấn Hướng nghiệp Việt
Nguyen van hanh

Tiến trình hỗ trợ:

Yêu cầu nhờ hỗ trợ đã được gửi đến Hướng nghiệp Việt.

Thông tin đăng ký

Ở tại tỉnh: Đồng Nai

Cần tư vấn hỗ trợ về : Học bổ túc tại Đồng Nai - Đã học Chưa hết lớp 5 - Quận huyện có thể đi học: Thanh phu vinh cuu dong nai - Đồng Nai
Thông tin chia sẻ
E moi hoc het lop 1 la e phai nghi hoc do gd e kho khan e phai nghi hoc de di lam e mun tham gia lop hoc bo tuc de biet tkem mat chu e doc dc nhung e ko viet dc

Ngày tiếp nhận
24 February 20242024-02-24 05:17:03