Trang thông tin tư vấn Hướng nghiệp Việt
Lê thị thanh thuỷ

Tiến trình hỗ trợ:

Yêu cầu nhờ hỗ trợ đã được gửi đến Hướng nghiệp Việt.

Thông tin đăng ký

Ở tại tỉnh: Quảng Ngãi

Cần tư vấn hỗ trợ về : Học bổ túc tại Quảng Ngãi - Đã học Học xong Lớp 9 - Quận huyện có thể đi học: Quảng ngãi - Quảng Ngãi

Ngày tiếp nhận
24 February 20242024-02-24 07:57:52