Trang thông tin tư vấn Hướng nghiệp Việt
Đoàn ngọc khánh ly

Tiến trình hỗ trợ:

Yêu cầu nhờ hỗ trợ đã được gửi đến Hướng nghiệp Việt.

Thông tin đăng ký

Ở tại tỉnh: Thái Bình

Cần tư vấn hỗ trợ về : Học bổ túc tại Thái Bình - Đã học Học xong Lớp 10 - Quận huyện có thể đi học: Vũ thư - Thái Bình

Ngày tiếp nhận
24 February 20242024-02-24 11:29:40