Trang thông tin tư vấn Hướng nghiệp Việt
Nguyễn Thị Thu Hà

Tiến trình hỗ trợ:

Yêu cầu nhờ hỗ trợ đã được gửi đến Hướng nghiệp Việt.

Thông tin đăng ký

Ở tại tỉnh: Hà Nội

Cần tư vấn hỗ trợ về : Học bổ túc tại Hà Nội - Đã học Học xong Lớp 9 - Quận huyện có thể đi học: Thanh Trì - Hà Nội
Thông tin chia sẻ
Muốn có bằng c3 để đi xin việc cho dễ ạ

Ngày tiếp nhận
25 February 20242024-02-25 02:07:57