Trang thông tin tư vấn Hướng nghiệp Việt
Võ Thị Bình

Tiến trình hỗ trợ:

Yêu cầu nhờ hỗ trợ đã được gửi đến Hướng nghiệp Việt.

Thông tin đăng ký

Ở tại tỉnh: Đồng Nai

Cần tư vấn hỗ trợ về : Học bổ túc tại Đồng Nai - Đã học Học xong Lớp 6 - Quận huyện có thể đi học: Thành phố Biên Hoà - Đồng Nai

Ngày tiếp nhận
25 February 20242024-02-25 13:37:38