Trang thông tin tư vấn Hướng nghiệp Việt
Lò Thị Hiên

Thông tin đăng ký

Ở tại tỉnh: Hà Nội

Cần tư vấn hỗ trợ về : Học bổ túc tại Hà Nội - Đã học Học xong Lớp 10 - Quận huyện có thể đi học: Quận Cầu Giấy Hà Nội - Hà Nội
Thông tin chia sẻ
Do việc gia đình nên bị gián đoạn việc học nên em muốn học tiếp ạ

Ngày tiếp nhận
21 March 20242024-03-21 15:19:13