Trang thông tin tư vấn Hướng nghiệp Việt
Nguyễn Ngọc Nhung

Thông tin đăng ký

Ở tại tỉnh: TP. Hồ Chí Minh

Cần tư vấn hỗ trợ về : Học bổ túc tại TP. Hồ Chí Minh - Đã học Học xong Lớp 8 - Quận huyện có thể đi học: Thủ Đức - TP. Hồ Chí Minh
Thông tin chia sẻ
Em muốn được đi học và hoàn thành trương trình học .Mong tìm được lớp dạy để cố gắng ạ .

Ngày tiếp nhận
22 March 20242024-03-22 00:08:32