Trang thông tin tư vấn Hướng nghiệp Việt
Nguyễn Văn Tiến Nhật

Tiến trình hỗ trợ:

Yêu cầu nhờ hỗ trợ đã được gửi đến Hướng nghiệp Việt.

Thông tin đăng ký

Ở tại tỉnh: Kon Tum

Cần tư vấn hỗ trợ về : Học bổ túc tại Kon Tum - Đã học Học xong Lớp 8 - Quận huyện có thể đi học: Ngọc Hồi - Kon Tum
Thông tin chia sẻ
Học được kì I lớp 9, bỏ thời gian kì II chưa học

Ngày tiếp nhận
27 March 20242024-03-27 09:25:01