Trang thông tin tư vấn Hướng nghiệp Việt
Dương Thị Bích Ngọc

Tiến trình hỗ trợ:

Yêu cầu nhờ hỗ trợ đã được gửi đến Hướng nghiệp Việt.

Thông tin đăng ký

Ở tại tỉnh: Đồng Nai

Cần tư vấn hỗ trợ về : Học bổ túc tại Đồng Nai - Đã học Học xong Lớp 12 - Quận huyện có thể đi học: Huyện Thống Nhất - Đồng Nai

Ngày tiếp nhận
27 March 20242024-03-27 13:29:56