Trang thông tin tư vấn Hướng nghiệp Việt
Ngoc Ly

Tiến trình hỗ trợ:

Yêu cầu nhờ hỗ trợ đã được gửi đến Hướng nghiệp Việt.

Thông tin đăng ký

Ở tại tỉnh: Hà Nội

Cần tư vấn hỗ trợ về : Học bổ túc tại Hà Nội - Đã học Học xong Lớp 10 - Quận huyện có thể đi học: Hoàng Mai - Hà Nội
Thông tin chia sẻ
Lớp và gia đình

Ngày tiếp nhận
28 March 20242024-03-28 02:07:57