Trang thông tin tư vấn Hướng nghiệp Việt
Lương Thị Ngọc Trâm

Tiến trình hỗ trợ:

Yêu cầu nhờ hỗ trợ đã được gửi đến Hướng nghiệp Việt.

Thông tin đăng ký

Ở tại tỉnh: Bạc Liêu

Cần tư vấn hỗ trợ về : Học bổ túc tại Bạc Liêu - Đã học Học xong Lớp 8 - Quận huyện có thể đi học: Tp Bạc Liêu - Bạc Liêu

Ngày tiếp nhận
28 March 20242024-03-28 03:40:38