Trang thông tin tư vấn Hướng nghiệp Việt
Phan Thanh Hoàng

Tiến trình hỗ trợ:

Yêu cầu nhờ hỗ trợ đã được gửi đến Hướng nghiệp Việt.

Thông tin đăng ký

Ở tại tỉnh: TP. Hồ Chí Minh

Cần tư vấn hỗ trợ về : Học bổ túc tại TP. Hồ Chí Minh - Đã học Học xong Lớp 7 - Quận huyện có thể đi học: Thủ đức , Bình Thạnh - TP. Hồ Chí Minh

Ngày tiếp nhận
28 March 20242024-03-28 04:17:21