Trang thông tin tư vấn Hướng nghiệp Việt
Huỳnh Ngọc Lài

Tiến trình hỗ trợ:

Yêu cầu nhờ hỗ trợ đã được gửi đến Hướng nghiệp Việt.

Thông tin đăng ký

Ở tại tỉnh: Long An

Cần tư vấn hỗ trợ về : Học bổ túc tại Long An - Đã học Chưa hết lớp 5 - Quận huyện có thể đi học: Ấp Phước Lý, xã Phước Lý Long An - Long An

Ngày tiếp nhận
28 March 20242024-03-28 07:14:17