Trang thông tin tư vấn Hướng nghiệp Việt
Nguyễn Lê Quốc Bảo

Tiến trình hỗ trợ:

Yêu cầu nhờ hỗ trợ đã được gửi đến Hướng nghiệp Việt.

Thông tin đăng ký

Ở tại tỉnh: TP. Hồ Chí Minh

Cần tư vấn hỗ trợ về : Học bổ túc tại TP. Hồ Chí Minh - Đã học Học xong Lớp 6 - Quận huyện có thể đi học: Quận 12 , Gò Vấp - TP. Hồ Chí Minh
Thông tin chia sẻ
em muốn học và cố gắng làm lại con đường của em

Ngày tiếp nhận
28 March 20242024-03-28 11:42:00