Trang thông tin tư vấn Hướng nghiệp Việt
Trần Lê Đặng Vĩ

Tiến trình hỗ trợ:

Yêu cầu nhờ hỗ trợ đã được gửi đến Hướng nghiệp Việt.

Thông tin đăng ký

Ở tại tỉnh: TP. Hồ Chí Minh

Cần tư vấn hỗ trợ về : Học bổ túc tại TP. Hồ Chí Minh - Đã học Học xong Lớp 8 - Quận huyện có thể đi học: Quận Bình Tân , Quận Tân Phú - TP. Hồ Chí Minh
Thông tin chia sẻ
Vừa làm vừa học, 22 tuổi mong thầy có thể tìm lớp giúp

Ngày tiếp nhận
28 March 20242024-03-28 15:45:02