Trang thông tin tư vấn Hướng nghiệp Việt
Nguyễn Nhật Linh

Tiến trình hỗ trợ:

Yêu cầu nhờ hỗ trợ đã được gửi đến Hướng nghiệp Việt.

Thông tin đăng ký

Ở tại tỉnh: TP. Hồ Chí Minh

Cần tư vấn hỗ trợ về : Học bổ túc tại TP. Hồ Chí Minh - Đã học Học xong Lớp 9 - Quận huyện có thể đi học: Củ chi - TP. Hồ Chí Minh
Thông tin chia sẻ
Vì lí do ga đình

Ngày tiếp nhận
28 March 20242024-03-28 16:37:21